Welkom op de homepage van Jan Alma. Op deze homepage kunt u het verloop van mijn trainerscarrière bekijken.

  • Onder de optie LOOPBAAN vindt u de vereningen en organisaties terug waar ik actief ben geweest.
    Bij de verenigingen vindt u veel foto's uit die tijd terug, bij Hellas heren video's van de Hongaarse trainingskampen.  
  • In mijn GASTENBOEK kunt u reacties lezen en achterlaten. 
  • En bekijk zeker de optie VIDEO'S, waar een aantal hoogtepunten uit mijn carrière worden belicht. 

Veel lees- en kijkplezier.

Jan Alma

 

VERSLAGEN

Jan Alma is op vrijdag 6 juni 2003 tijdens een receptie, speciaal ter ere van hem, benoemd tot erelid van Hellas. Met een extra uitgave van de Helleen (het clubblad van Hellas) werd iedereen binnen Hellas op de hoogte gebracht van het lauweren van Jan. Behalve, uiteraard, Jan Alma zelf. Het moest een verrassing voor hem zijn, en derhalve werd Jan Alma met een smoes overgehaald naar de Hellas clubtent te komen. Aldaar werden de eretekenen opgespeld bij Jan.

Er zijn tot op heden slechts vier ereleden bij Hellas benoemd, te weten Joop van der Water, wijlen Chris Achterdebos en wijlen Henny Holzenbosch. Jan Alma is nu het vierde erelid binnen Hellas.

Op de receptie werd Jan Alma toegesproken door vice-voorzitter van Hellas Anneke van Zanen, alvorens hij werd gelauwerd.

Deze toespraak kunt u hieronder teruglezen.

Welkom Jan, Mieke en alle anderen Hellenen, liefhebbers, vrienden.

Jan,

Waarschijnlijk een beetje verrast, maar je begrijpt dat we je niet voor niets onder valse voorwendselen naar de clubtent hebben gelokt. Ook wij (Hellas) menen dat wij een afscheid als dat van jou niet ongemerkt voorbij kunnen en willen laten gaan. Wij hebben daarbij welbewust gekozen om - in tegenstelling tot onze normale 'Hellas'-houding - nu eens niet als eerste in de rij te zijn, maar als laatste een slotakkoord te verzorgen.

Ja en waar moet je dan beginnen om iets te zeggen. Jan Alma en Hellas dat is een verhaal dat begint rond 1954. Hij wordt dan voor het eerst trainer bij de jeugd, nadat hij eerst bij de padvinders is geweest. Het spelletje is dan nog 11-handbal en hij weet de Dames in '60 naar de hoofdklasse van het 11-handbal op het veld te loodsen. Hij wordt dan ook assistent bondscoach van het 11-handbalteam. Dit zijn natuurlijk allemaal mooie jaren geweest, maar in '62 (voor de goede verstaander: ik ben dan nog niet eens geboren) begint echter het grote avontuur - het tij zat mee met een voorzitter als Chris Kruis - en Jan wordt trainer van een adspirantengroep. Niet zomaar een adspirantengroep, maar een soort 'meiden met een missie avant la lettre'. Hij loodst deze meisjes en later dames van kampioenschap naar kampioenschap. Eerst adspiranten, daarna junioren en dan... met een periode waarin hij zowel de DS als de HS selectie onder zijn hoede heeft, die hij overigens beide kampioen maakt in '68 (DS naar de eredivisie en de HS naar de 1e Divisie)... worden de dames in de periode '76 - '79 onafgebroken KAMPIOEN van Nederland. In die tijd werden zware gevechten uitgevochten met o.a. Niloc en Swift Roermond, ploegen die overigens de strijd inmiddels om verschillende redenen definitief hebben moeten staken en niet meer bestaan.
Jan en zijn meiden deden dit toen met een soort handbal dat nieuw was: snelheid en techniek overwonnen kracht en kilo's, het DAMEShandbal in Nederland kreeg een ander gezicht en staat vanaf dat moment zeer stevig op de kaart!!! In een interview geef je zelf aan dat de periode met deze groep een van de hoogtepunten is die er, in de zeer imposante loopbaan boven uitspringt. Je begrijpt, wij onderschrijven dit graag met jou.

Een andere prestatie die er, ook voor jou, boven uitspringt is die als DS-bondscoach ('76 start),waarbij er promotie volgt naar de A-groep in '77 en aansluitend een 9e plaats op de WK in '78 (het HOOGSTE resultaat wat een nederlands team ooit heeft gehaald, zelfs de 'meiden met een missie' hebben dit - helaas - niet kunnen evenaren).

Deze zeer succesvolle dames periode ('54-'79 = 25 jaar) sluit je in '79 af en er start dan een tweede uitdaging van ca. 25 jaar bij de heren. De rust die je in de periode daarvoor bij de DS van Hellas hebt gekend, zie je bij de HS niet terug. Diverse clubs uit het Westen des lands strijden om je in hun 'verenigings'-armen te mogen sluiten en dat lukt ook diverse verengingen. Eerst Hermes, dan in '83 Hellas om in '90 weer terug te keren naar Hermes. Vervolgens vanaf '94 bij Aalsmeer en vanaf '97 bij Quintus. Ook in deze periode zie je ??n rode draad van kampioenschappen (Hermes tweemaal de beker en Aalsmeer het landskampioenschap) en andere belangrijke resultaten, zoals promotie naar de eredivisie van zowel Hellas als Quintus. Mensen die dan ook aanvankelijk Jan het predikaat damestrainer meegaven, zijn door deze resultaten wel op de meest heldere wijze van het tegendeel overtuigd.

Maar wat zegt voorgaande imposante lijst van resultaten nu over Jan? In feite zegt de lijst op zich eigenlijk alles al. Jan is een gedreven man met een ongelofelijk groot handbalhart, die op een zeer professionele wijze te werk gaat en beschikt over het benodigde uithoudingsvermogen. Iemand die weet wat handbal is, iemand die weet hoe je handbal moet beleven en iemand die ook het vak heeft verstaan om zijn eigen grote passie en professionaliteit over te brengen op vele generaties handballers en handbalsters en juist daardoor heeft hij een zeer grote bijdrage geleverd aan het moderne handbal van vandaag de dag. Ik vond een citaat van Ron de Jonge, voormalig keeper van Hermes en het nationaal team, sprekend (gepikt van je handbalplaza want ook in die zaken is Jan zijn tijd ver vooruit) : 'Jan was direct, veeleisend en uitdagend, maar gemiddeld werkte dat wel positief. Onbewust was je er als speler dan toch intensiever mee bezig, deed je net dat stapje meer, wist je net iets meer dan je tegenstrever en dat kwam uiteindelijk het resultaat ten goede'.

En ook wij bij Hellas hebben van deze kwaliteiten mogen profiteren. Mede door jou grote verdienste heeft Hellas kunnen groeien naar de vereniging die het nu is. Daarbij hebben wij steeds het gevoel gehad, dat door de wijze waarop je het handbal hebt beleefd, hebt ingevuld en uitgedragen, ook in de jaren dat je niet bij Hellas was, je altijd voor ons een ambassadeur bent geweest. Je was daarbij vooruitstrevend, gedreven maar bovenal professioneel en daardoor voor velen in het verleden, het heden en de toekomst in het handbal, maar ook daarbuiten een groot voorbeeld. En daarom Jan, is het mij een grote eer om jou, namens de vereniging Hellas, te mogen benoemen als:

ERELID VAN DE OMNIPORT-VERENIGING HELLAS

en je daarbij het bijpassende speldje op te doen.